Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Bərdə rayonunda növbədənkənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar yığıncaqların, mitinqlərin və nümayişlərin keçirilməsi üçün ayrılmış yerlər barədə məlumat!

16 yanvar 2024 | 16:18

Bərdə şəhər İƏD-i üzrə:

Açıq şərait üçün:            Qəhrəmanlar parkının qarşısındakı meydan, 5000 yerlik.

Qapalı şərait üçün:           Rayon Mədəniyyət Mərkəzi 300 yerlik.

Alpout kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Alpout kəndi:

Açıq şərait üçün:                    Alpout kənd poçtantının qarşısındakı meydan,  150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qarayusifli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qarayusifli kəndinin mərkəzi meydanı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Tumaslı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Tumaslı kənd tam orta məktəbin qarşısındakı meydan,100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Bəcirəvan kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Bəcirəvan kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Bəcirəvan kənd çayxana binasının qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Bəcirəvan kənd mədəniyyət evi, 50 yerlik.

 

Böyük Göyüşlü kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Bala Göyüşlü kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Bala Göyüşlü kəndinin mərkəzi meydanı, 350 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Bala Göyüşlü kənd mədəniyyət evi, 250 yerlik.

Böyük Göyüşlü kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Böyük Göyüşlü kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan, 400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Böyük Göyüşlü kənd çayxanası,  50 yerlik.

 

Çələbilər kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Çələbilər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Çələbilər kəndinin mərkəzi meydanı, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Çələbilər  kənd mədəniyyət evi, 50 yerlik.

Nifçi kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Niftçi kəndinin mərkəzi meydanı, 200 yerlik.     

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Əmirli kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Əmirli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Əmirli kənd tam orta məktəbin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Güloğlular kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

 Bala Ərəblər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Bala Ərəblər kəndinin mərkəzi meydanı, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Divanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Divanlı kəndinində keçmiş kolxoz idarə binasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Divanlı kənd musiqi məktəbinin iclas zalı, 60 yerlik.

Cəyirli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Cəyirli kəndində 20 Yanvar abidəsinin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Cəyirli kənd çayxana binası, 30 yerlik.

Gərənə kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Gərənə kənd həkim ambulatoriyasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Gərənə kənd çayxana binası,  80 yerlik.

Güloğlular kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Güloğlular kəndinin mərkəzi meydanı, 80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Güloğlular kənd çayxana binası,  30 yerlik.

Qaraqoyunlu kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaraqoyunlu kəndinin mərkəzi meydanı,  100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qaraqoyunlu kənd mədəniyyət evi,  110 yerlik.

Ərəblər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Ərəblər kəndinin mərkəzi meydanı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qaradağlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaradağlı kəndinin qarşısındakı meydan,  120  yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qaradağlı kənd çayxana binası,  30 yerlik.

Şorəlli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Şorəlli kənd poçtantının qarşısındakı meydan,  100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Şorəlli kənd klubu,  85 yerlik.

 

Hacallı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Hacallı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hacallı kənd çayxana binasının qarşısındakı meydan, 200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Hacallı kənd keçmiş kolxoz idarə binası, 80 yerlik.

 

Həsənqaya kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Həsənqaya kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Həsənqaya kənd mədəniyyət evinin qarşısındakı meydan,  1000 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Həsənqaya kənd mədəniyyət evi,  300 yerlik.

Saatlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Saatlı kənd çayxana binasının qarşısındakı meydan, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Saatlı kənd çayxana binası, 60 yerlik.

Qəhrəmanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qəhrəmanlı kəndinin mərkəzi meydanı, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qəhrəmanlı kənd çayxana binası,  50 yerlik.

Mirasəfli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mirasəfli kəndinin məkrəzi meydanı,  250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Mirasəfli kənd çayxana binası,  35 yerlik.

 

Hüseynalılar kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Arabaçılar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Arabaçılar kənd həkim məntəqəsinin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Arabaçılar kənd həkim məntəqəsi,  50 yerlik.

Hacılar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hacılar kənd mağazasının qarşısındakı meydan,  80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Hüseynalılar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hüseynalılar kənd mağazasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Hüseynalılar kənd klubu, 80 yerlik.

Qaradırnaq kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaradırnaq kəndinin mərkəzi meydanı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qaradırnaq kənd çayxana binası, 50 yerlik.

 

Kələntərli kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Alaçadırlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Alaçadırlı kəndinin mərkəzi meydanı,  250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Alaçadırlı kənd həkim məntəqəsi,  50 yerlik.

Darğalar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Darğalar kəndinin mərkəzi meydanı,  100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Əliyanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Əliyanlı kənd mağaza binasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Əliyanlı kənd kitabxanası, 30 yerlik.

Kələntərli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kələntərli kənd ATS binasının qarşısındakı meydan,  250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Kələntərli kənd mədəniyyət evi, 180 yerlik.

Körpüsındıran kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Körpüsındıran kəndinin mərkəzi meydanı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qasımbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qasımbəyli kənd həkim məntəqəsinin qarşısındakı meydan,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Muğanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Muğanlı kənd həkim məntəqəsinin qarşısındakı meydan,  250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Muğanlı kənd həkim məntəqəsi,  30 yerlik.

 

Kətəlparaq  kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

 Kətəlparaq kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kətəlparaq kənd keçmiş kolxoz idarə binasının qarşısındakı meydan, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Kətəlparaq kənd mədəniyyət evi,  150 yerlik.

Piyadalar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Piyadalar kəndinin mərkəzi meydanı,  400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qurdlar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qurdlar kəndinin mərkəzi meydanı,  300 yerlik. 

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Kolayır kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Kolayır kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kolayır kənd keçmiş kolxoz idarə binasının  qarşısındakı meydan,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Kolayır kənd keçmiş kolxoz idarə binası,  80 yerlik.

Mollaisalar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mollaisalar kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Gülgəzli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Gülgəzli kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Mollaməmmədli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mollaməmmədli kənd klubunun qarşısındakı meydan, 200 yerlik.        

Qapalı şərait üçün:                            Mollaməmmədli kənd klubu, 80 yerlik.

Sərkarlar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Sərkarlar kəndinin çıxışındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Lənbəran kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

 Lənbəran kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Lənbəran kənd keçmiş kolxoz idarə binasının qarşısındakı meydan, 400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Lənbəran kənd çayxana binası,  60 yerlik.

 

Mehdili kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

 Mehdili kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mehdili kənd tibb məntəqəsinin qarşısındakı meydan,  80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Mehdili kənd klubu, 40 yerlik.

Xanağalı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Xanağalı kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan, 120 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Xanağalı kənd klubu, 30 yerlik.

Qaradəmirçi kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaradəmirçi kənd tibb məntəqəsinin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qaradəmirçi kənd çayxana binası,  30 yerlik.

 

 

Mehdixanlı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Cicimli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Cicimli kənd stadionu,  500 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.  

İkinci Hacallı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     İkinci Hacallı kəndinin mərkəzi meydanı,  350 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            İkinci Hacallı kənd klubu,  40 yerlik.

Mehdixanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mehdixanlı kənd stadionu,   500 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qayalı  kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qayalı kəndinin mərkəzi meydanı,   350 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qayalı kənd mədəniyyət evi,   30 yerlik.

Seyid Yusifli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Seyid Yusifli kəndinin köhnə xırman yeri,  250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Seyid Yusifli kənd kitabxanası, 35 yerlik.

Umudalılar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Umudalılar kəndinin mərkəzi meydanı,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Tağılar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Tağılar kəndinin köhnə xırman yeri,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur 

 

Məmmədli kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Məmmədli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Məmmədli bələdiyyəsinin inzibati binasının qarşısındakı meydan,  150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Məmmədli kənd klubu, 40 yerlik.

 

Mirzəcəfərli kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Mirzəcəfərli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mirzəcəfərli kənd stadionu,  100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Mollagüllər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mollagüllər kəndinin mərkəzi meydanı,  80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Mollagüllər kənd çayxana binası,    50 yerlik.

Qarağacı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qarağacı kəndinin mərkəzi meydanı,  50 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qarağacı kənd çayxana binası,  80 yerlik.

 

Mirzəxan-Qaraqoyunlu kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Cumalar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Cumalar kəndinin mərkəzi meydanı, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.      

Hacıbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hacıbəyli kənd poçtantının qarşısındakı meydan, 60 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Həsənli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Həsənli kənd həkim məntəqəsinin qarşısındakı meydan,  100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Həsənli kənd həkim məntəqəsi,  30 yerlik.

Kafarlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kafarlı kəndinin girişindəki meydan,  80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Kafarlı kənd çayxana binası, 30 yerlik.

Köbərkənd kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Köbərkənd kənd mədəniyyət evinin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Köbərkənd kənd mədəniyyət evi, 80 yerlik.

Mirzəxan-Qaraqoyunlu kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mirzəxan-Qaraqoyunlu kəndinin mərkəzi meydanı, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Mirzəxan-Qaraqoyunlu kənd çayxana binası,  40 yerlik.

Türkmən kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Türkmən kəndinin mərkəzi meydanı, 120 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Türkmən kənd klubu, 40 yerlik.

 

Mustafaağalı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Mustafaağalı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mustafaağalı kənd keçmiş kolxoz idarə binasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Mustafaağalı kənd keçmiş kolxoz idarə binası, 100 yerlik.

 

Mollalı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Mollalı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mollalı kənd mədəniyyət evinin qarşısındakı meydan, 800 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Mollalı kənd mədəniyyət evi,  154 yerlik.

Məşədıibişli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Məşədiibişli bələdiyyəsinin inzibati binasının qarşısındakı meydan,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Məşədiibişli kənd klubu,  60 yerlik.

Yerliağalı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Yerliağalı kənd həkim məntəqəsinin qarşısındakı meydan, 250 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Yerliağalı kənd klubu, 40 yerlik.

 

Nazırlı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Nazırlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Nazırlı kənd keçmiş kolxoz maşın-traktor parkı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Nazırlı kənd klubu, 100 yerlik.

Qaratəpə kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaratəpə kəndinin mərkəzi meydanı, 120 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qaratəpə kənd klubu, 20 yerlik.

 

Otuzikilər kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Otuzikilər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Otuzikilər kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Bayramlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Bayramlı kənd klubunun qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Bayramlı kənd klubu, 30 yerlik.

Hacıəhmədli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hacıəhmədli kənd klubunun qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Hacıəhmədli kənd klubu, 50 yerlik.

Vəliuşağı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Vəliuşağı kənd mədəniyyət evinin qarşısındakı meydan, 400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Vəliuşağı kənd mədəniyyət evi,  180 yerlik.

 

Qaradəmirçi kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Birinci Qaradəmirçi kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Birinci  Qaradəmirçi kəndində “Leyla” şadlıq sarayının qarşısındakı meydan, 400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Müvafiq yer yoxdur.

Təşviqat üçün:                         Seçki məntəqəsi ərazisində quraşdırılmış lövhə.

İkinci Qaradəmirçi kəndi:

Açıq şərait üçün:                     İkinci Qaradəmirçi kənd çayxanasınını qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            İkinci Qaradəmirçi kənd çayxana binası, 30 yerlik.

Lək kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Lək kəndində “20 Yanvar” abidəsinin qarşısındakı meydan, 200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Qazıqurdalı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qazıqurdalı kəndinin mərkəzi meydanı, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qazıqurdalı kənd çayxana binası,  50 yerlik.

 

Samuxlu kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Samuxlu kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Samuxlu kəndinin mərkəzi meydanı, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Samuxlu kəndinin keçmiş kolxoz idarə binası,  150 yerlik.

 

Soğanverdilər kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Soğanverdilər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Soğanverdilər bələdiyyəsi binasının qarşısındakı meydan,  150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Soğanverdilər kənd klubu,  80 yerlik.

 

Şahvəlilər kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Şahvəlilər kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Şahvəlilər kənd mağazasının qarşısındakı meydan, 500 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Şahvəlilər kənd çayxana binası, 35 yerlik.

 

Şatırlı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Şatırlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Şatırlı kənd stadionu,  1000 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Şatırlı kənd həkim məntəqəsi,  80 yerlik.

Hacılı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hacılı kənd stadionu,  500 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Kürdborakı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kürdborakı kəndinin mərkəzi meydanı,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Kürdborakı kənd həkim məntəqəsi,  50 yerlik.

Təşviqat üçün:                        Seçki məntəqəsi ərazisində quraşdırılmış lövhə

İkinci Nazırlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     İkinci Nazırlı kənd stadionu,  400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            İkinci Nazırlı kənd klubu,  30 yerlik.

Birinci Qazaxlar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Birinci Qazaxlar kənd stadionu,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Birinci Qazaxlar kənd çayxana binası, 50 yerlik.

 

Şirvanlı kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Şirvanlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Şirvanlı kənd klubunun qarşısındakı meydan, 70 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Şirvanlı kənd klubu, 40 yerlik.

Bala Qacar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Bala Qacar kənd köhnə xırmanının qarşısındakı meydan, 80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Böyük Qacar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Böyük Qacar kəndinin mərkəzi meydanı,  120 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Böyük Qacar kənd klubu, 60 yerlik.

Hüseynbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Hüseynbəyli kəndinin mərkəzi meydanı,  150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Dəymədağıldı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Dəymədağıldı kənd poçtantının qarşısındakı meydan,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Dəymədağıldı kənd çayxana binası, 60 yerlik.

Qullar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qullar kəndinin mərkəzi meydanı, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qullar kənd klubu,  30 yerlik.

Uğurbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Uğurbəyli kənd şadlıq sarayının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Uğurbəyli kənd şadlıq sarayı,  300 yerlik.

Xanxanımlı kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Xanxanımlı kənd klubunun qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Xanxanımlı kənd klubu, 30 yerlik.

 

Təhlə kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Təhlə kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Təhlə kəndinin mərkəzi meydanı,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Təhlə kənd klubu,  50 yerlik.

 

Xanərəb kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Xanərəb kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Xanərəb kəndinin mərkəzi meydanı,  300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                   Xanərəb kənd tam orta məktəbin binası,  245 yerlik.

Şərəfli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Şərəfli kəndinin mərkəzi meydanı, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Xəsili kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Xəsili kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Xəsili kənd çayxana binasının qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Xəsili kənd çayxana binası, 20 yerlik.

Qazaxlar kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qazaxlar kənd tam orta məktəbinin qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Qazaxlar kənd çayxana binası,  20 yerlik.

 

Yeni Daşkənd kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Yeni Daşkənd kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Yeni Daşkənd kənd çayxana binasının qarşısındakı meydan,  400 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Yeni Daşkənd kənd mədəniyyət evi,  150  yerlik.

 

Yeni Əyricə kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Yeni Əyricə kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Yeni Əyricə kənd stadion, 300 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Yeni Əyricə kənd klubu,  80 yerlik.

Əyricə kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Əyricə kənd mağaza binasının qarşısındakı meydan, 80 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Əyricə kənd çayxana binası,  20 yerlik.

Kərimbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Kərimbəyli kənd stadionu,  200   yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Mirzalıbəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Mirzalıbəyli kənd mağaza binasının qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Mirzalıbəyli kənd mədəniyyət evi,  25 yerlik.

Nəcəfqulubəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Nəcəfqulubəyli kənd mağaza binasının qarşısındakı meydan, 100 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Nəcəfqulubəyli kənd çayxana binası,  20 yerlik.

Qaraməmmədli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Qaraməmmədli kənd klubunun qarşısındakı meydan, 60 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

 

Zümürxan kənd İƏD-nin kəndləri üzrə:

Zümürxan kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Zümürxan kənd klubunun qarşısındakı meydan, 150 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Zümürxan kənd klubu, 100 yerlik.

İmamqulubəyli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     İmamqulubəyli kənd mağaza binasının qarşısındakı meydan, 120 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            İmamqulubəyli kənd çayxana binası, 150 yerlik.

Çəmənli kəndi:

Açıq şərait üçün:                     Çəmənli kəndinin mərkəzi meydanı,  200 yerlik.

Qapalı şərait üçün:                            Müvafiq yer yoxdur.

Keçidlər