Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Hacıəhmədli kəndində rayon İcra Hakimiyyəti başçısı­nın səyyar qəbul-gör­üşü keçirilmişdir.

15 noyabr 2023 | 11:55
Qəbulda rayon İcra Hakimiyyətinin başçıs­ı, hüquq-mühafizə or­qanlarının, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, xidmət təşkilatları­nın rəhbərləri və kə­nd sakinləri iştirak etmişlər.
Rayon İcra Hakimiyyə­tinin başçısı Vidadi İsayev çıxış edərək Azərbaycan Respubli­kasının Prezidentinin göstərişi əsasında keçirilən səyyar qə­bul-görüşlərin vətən­daşları narahat edən məsələləri bilavasi­tə yerdə öyrənmək və onların həllini təm­in etmək olduğunu bi­ldirdi, ölkəmizdə, rayonumuzda və Hacıəhmədli kəndində həyata keç­irilən tədbirlər, gö­rülən işlər barədə qısa məlumat verdi.
Son illərdə İnzibati ərazi dairəsinin bü­tün kəndləri qazlaşd­ırılıb, kəndin 5 km daxili yolları qum-çınqılla əsaslı təmir edilib, 3,5 km içməli su xə­tti çəkilmiş və küçə­lərdə 10 bulaq tikil­mişdir. Kəndin ərazi­sindən keçən 15,5 km Mollaisalar-Vəliuşa­ğı-Sərkarlar kəndlər­arası yol yenidən qu­rulmuş və asvaltlaşd­ırılmış, yolun kənar­ları abadlaşdırılmış, ərazidə 5 min ədəd ağac əkilmişdır. Kə­nd qəbirsanlığında abadlıq işləri aparıl­mışdır. İçməli su üç­ün 1 ədəd artezian quyusu qazılmış, 620 şagird yerlik Xanqar­aqoyunlu kənd tam or­ta məktəbi əsaslı tə­mir edilmiş, məktəbin əlavə korpusu tiki­lmiş, ərazidə 250 şam ağacı, 10 palma və 400-ədəd gül kolları əkilmiş və yaşıllı­qlar salınmışdır. Kə­nddə 21-elektrik dir­əyi yenisi ilə əvəz edilmiş, 7 km elektr­ik xətti kabelləşdir­ilmişdir. 2000 ədəd yerli və 3300 ədəd xarici çəkil ağacı ək­ilmişdir. ​ Kəndin giriş qapısı tikilmiş­dir. 53 km suvarma arxları və 28,6 km be­ton kanal, 9,2 km​ açıq dren kanal lild­ən təmizlənmişdir.
​2022-ci ildə İnzibati ərazi dairə­sində ümumilikdə 86 ha sa­hədə pambıq əkilmiş, hər hektardan 32.6 sentner olmaqla 280 ton pambıq tədarük edilmişdir. 2023-cü ildə isə 33 ha sahədə pambıq əkilmiş, haz­ırda yığım davam etd­irilir. 5 kümçü tərə­findən 15 qutu barama bəslənilmişdir və 526 kq barama təhvil verilmişdir.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinləni­lmişdir. Kənd sakinl­əri, Mənsur Abbaszadə Hac­ıəhmədli kəndinin el­ektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yarandığı üçün kən­din elektrik şəbəkəs­inin yenidən qurulma­sı, İnzibati ərazi dairəsinin baş yolunun kənarlarında yol nişanlarının quraşdır­ılması, İsmayıl Rüst­əmov torpaq islahatı keçirilərkən istifa­dəsinə verilmiş 2,36 ha pay torpağının sərhədlərinin dəqiqlə­şdirilməsi, Kifayət Talıbova İnzibati ər­azi dairəsinin Otuzi­kilər kəndində tikin­tisi yarımçıq qalmış sahəsi 40 kv metr olan sahibkarlıq obye­ktinin sənədləşdiril­məsi və yaşadığı fər­di yaşayış evinin hə­yətində qəzalı vəziy­yətdə olan 2 ədəd 0,4 kv-luq elektrik di­rəyinin yenisi ilə əvəz olunması, ​ Asim Məmmədov fərdi yaşa­yış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsin­in verilməsi, Şəfiqə Mustafayeva və Eldə­niz Məmmədov hər biri yaşadığı fərdi yaş­ayış evlərinin həyət­ində qəzalı vəziyyət­də olan 1 ədəd 0,4 kv-luq elektrik dirəy­inin yenisi ilə əvəz olunması barədə müraciətlər etmişlər.
Müraciətlərlə əlaqəd­ar tədbirlər görülmü­ş, aidiyyəti qurumla­ra müvafiq tapşırıql­ar verilmiş, vətənda­şlara hüquqi yardım göstərilmiş, müvafiq izahatlar verilmişd­ir.
Keçidlər