Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Mədəniyyət

 

BƏRDƏ RAYON MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ HAQQINDA
MƏLUMAT

S/S Mədəniyyət evinin adı Ünvanı Direktorun soyadı, adı və atasının adı İş telefonu
Bərdə şəhər inzibati ərazi vahidi
1 Bərdə Mədəniyyət Evi AZ-0900 Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev pr. 98 Məmmədov Gülbəs Əyyub qızı 5-23-43 050-763-36-16
2 Bərdə Mədəniyyət Sarayı AZ-0901 Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev pr. 107 Rəsulova Natella Abbas qızı 5-32-20 051-274-78-58
Alpoud kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Alpoud kənd Mədəniyyət Evi AZ-0911 Bərdə rayonu, Alpoud kəndi Xəlilova Samirə Tahir qızı 055-760-04-60
Bəcirəvan kənd inzibati ərazi vahidi
1 Bəcirəvan kənd Mədəniyyət Evi AZ-0901 Bərdə rayonu, Bəcirəvan kəndi Süleymanova Hicran
Hümbət qızı
- -
Böyük Göyüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Bala Göyüşlü kənd Mədəniyyət Evi AZ-0913 Bərdə rayonu, Bala Göyüşlü kəndi Hüseynov Cənnət Surxay oğlu  050-475-83-84
Çələbilər kənd inzibati ərazi vahidi
1 Çələbilər kənd Mədəniyyət Evi AZ-0901 Bərdə rayonu, Çələbilər kəndi Behbudova Vəsilə
Vəli qızı
050-530-52-12
Güloğlular kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Divanlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0917 Bərdə rayonu, Divanlı kəndi Həsənova Leyli Məhərrəm qızı 050-347-41-96
2 Qaraqoyunlu kənd Mədəniyyət Evi AZ-0917 Bərdə rayonu, Qaraqoyunlu kəndi Yusibova Validə
Rəşid qızı
050-610-97-09
Həsənqaya kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Həsənqaya kənd Mədəniyyət Evi AZ-0919 Bərdə rayonu, Həsənqaya kəndi Cəmilova Gülgəz Mustafa qızı 050-445-69-10 
2 Qəhrəmanlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0901 Bərdə rayonu, Qəhrəmanlı kəndi Mehdiyev Etibar Bahadur oğlu 7-33-90 050-526-31-64
3 Saatlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0901 Bərdə rayonu, Saatlı kəndi Qasımov Qurban
Cəmil oğlu
050-548-33-09 7-32-24
Kələntərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kələntərli kənd Mədəniyyət Evi AZ-0921 Bərdə rayonu, Kələntərli kəndi Sədiyeva Nəzakət
Məsi qızı
050-725-82-19 9-63-60
Kətəlparaq kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kətəlparaq kənd Mədəniyyət Evi AZ-0922 Bərdə rayonu, Kətəlparaq kəndi Məmmədova Qəmər
Dadaş qızı
051-552-18-10
Kolayır kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kolayır kənd Mədəniyyət Evi AZ-0923 Bərdə rayonu, Kolayır kəndi Əhmədova Şövkət
Camal qızı
7-42-26
Mehdixanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mehdixanlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0928 Bərdə rayonu, Mehdixanlı kəndi Qocayeva Nazilə Bahadur qızı 050-756-80-12 9-86-46
2 Hacallı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0918 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Həsənov Əbdülkərim Suliddin oğlu 055-273-32-95
Mirzəcəfərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mİrzəcəfərli kənd Mədəniyyət Evi AZ-0931 Bərdə rayonu, Mİrzəcəfərli kəndi İsgəndərova Surə Əbdülrəhman qızı - -
Mirzəxan-Qaraqoyunlu kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mirzəxan kənd Mədəniyyət Evi AZ-0932 Bərdə rayonu, Mirzəxan kəndi Məmişova Kəmalə Dəmirçi qızı

050-737-68-12 7-73-44

Mustafaağalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mustafaağalı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0935 Bərdə rayonu, Mustafaağalı kəndi Məmmədov Bəylər Mirzə oğlu 050-394-42-89 3-21-35
Mollalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mollalı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0934 Bərdə rayonu, Mollalı kəndi Qarayev Tahir
Qara oğlu
050-549-28-07 7-94-16
Nazırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Nazırlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0936 Bərdə rayonu, Nazırlı kəndi Quliyeva Elyanə Alməmməd qızı 050-415-43-33 6-42-62
Otuzikilər kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Otuzikilər kənd Mədəniyyət Evi AZ-0937 Bərdə rayonu, Otuzikilər kəndi Məmmədova Maya
Yusif qızı
9-14-25
2 Vəliuşağı kənd Mədəniyyət Evi Bərdə rayonu, Vəliuşağı kəndi Şükürova İradə Şükür qızı
051-571-72-31
9-14-83
Soğanverdilər kənd inzibati ərazi vahidi
1 Soğanverdilər kənd Mədəniyyət Evi AZ-0939 Bərdə rayonu, Soğanverdilər kəndi Məmmədova Hürü
Məmmədqulu qızı
050-324-45-56
Şatırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Şatırlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0941 Bərdə rayonu, Şatırlı kəndi Orucova Kifayət
Məşi qızı
050-305-85-78
Şirvanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Şirvanlı kənd Mədəniyyət Evi AZ-0942 Bərdə rayonu, Şirvanlı kəndi Məmmədova Nəzakət
Əli qızı
 051-946-27-21
Xanərəb kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Xanərəb kənd Mədəniyyət Evi AZ-0920 Bərdə rayonu, Xanərəb kəndi Hüseynova Şəmsiyyə Səfər qızı 051-382-60-41
Xəsili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Xəsili kənd Mədəniyyət Evi AZ-0901 Bərdə rayonu, Xəsili kəndi Bayramova Təranə
Alməmməd qızı
- -
Yeni Daşkənd kənd inzibati ərazi vahidi
1 Yeni Daşkənd kənd Mədəniyyət Evi AZ-0943 Bərdə rayonu, Yeni Daşkənd kəndi Məmmədov Zakir
Əjdər oğlu
050-551-24-49
Yeni Əyricə kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Əyricə kənd Mədəniyyət Evi AZ-0915 Bərdə rayonu, Əyricə kəndi Qənbərova Xəzəngül Rafiq qızı 050-731-67-06
Zümürxan kənd inzibati ərazi dairəsi
1 İmamqulubəyli kənd Mədəniyyət Evi AZ-0944 Bərdə rayonu, İmamqulubəyli kəndi Məmmədova Gültəkin Şirin qızı - -
2 Zümürxan kənd Mədəniyyət Evi AZ-0944 Bərdə rayonu, Zümürxan kəndi Bayramova Elmira
Əli qızı
 050-430-73-53

BƏRDƏ RAYON MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

S/S Mədəniyyət evinin adı Ünvanı Direktorun soyadı, adı və atasının adı İş telefonu
Bərdə şəhər inzibati ərazi vahidi
1 Heydər Əliyev Mərkəzi AZ-0900 Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev pr. 75 Əhmədova Arifət Yediyar qızı
5-05-03
050-594-29-85
2 Tarix-diyarşünaslıq muzeyi AZ-0900 Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev pr. 86 Əliyeva Mehriban Ruhi  qızı
5-02-08
 051-950-18-09
3 Rəsm Qalereyası AZ-0900 Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev pr. 73 Yusibova Saidə Bağman   qızı  051-963-18-58

BƏRDƏ RAYON KLUBLARI HAQQINDA MƏLUMAT

S/S Klubun adı Ünvanı Müdirin soyadı, adı və atasının adı İş telefonu
Bərdə şəhər inzibati ərazi vahidi
1 Bərdə şəhər 1 saylı klub AZ-0900 Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr. 2 Həsənova Mədinə
Həsən qızı
050-407-10-63
2 Bərdə şəhər 2 saylı klub AZ-0900 Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr. 70 Əhmədova Rəfiqə
Zilfi qızı
 050-646-93-52 5-43-52
3 Bərdə şəhər 3 saylı klub AZ-0904 Bərdə şəhəri, Bakı küç. 4 Qəhrəmanova Ədibə
Şirxan qızı
051-896-04-87
4 Bərdə şəhər 4 saylı klub AZ-0900 Bərdə şəhəri, S.Vurğun küç.2 Ağalarova Nisəxanım
Ərşad qızı
051-722-47-46
5 Bərdə şəhər 5 saylı klub AZ-0901 Bərdə şəhəri, S.Zöhrabbəyov küç. 16 Musayeva Ətayə
Baxşeyiş qızı
050-728-99-37 5-28-75
Alpoud kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qarayusifli kənd klubu AZ-0911 Bərdə rayonu, Qarayusifli kəndi Cəlilova Reyhan
Cəlil qızı
7-24-13
Böyük Göyüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Böyük Göyüşlü kənd klubu AZ-0913 Bərdə rayonu, Böyük Göyüşlü kəndi Nəbiyeva Sədaqət
Nəbi qızı
7-45-43
Əmirli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Əmirli kənd klubu AZ-0940 Bərdə rayonu, Əmirli kəndi Cəlalova Şamama İbrahim qızı - -
Güloğlular kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Ərəblər kənd klubu AZ-0917 Bərdə rayonu, Ərəblər kəndi Əmirova Simuzər
Feruz qızı
3-30-75
2 Gərənə kənd klubu AZ-0916 Bərdə rayonu, Gərənə kəndi Həsənova Ziyafət
Gözəl qızı
050-523-02-01
9-70-54
3 Güloğlular kənd klubu AZ-0916 Bərdə rayonu, Güloğlular kəndi Əliyeva Könül
Çingiz qızı
5-06-45
4 Qaradağlı kənd klubu AZ-0904 Bərdə rayonu, Qaradağlı kəndi Şirinova Afət
Bəhlul qızı
051-969-26-00 5-54-11
5 Şorəlli kənd klubu AZ-0903 Bərdə rayonu, Şorəlli kəndi Əsədov Müqabil Bahadur oğlu 050-405-38-92
Hacallı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Hacallı kənd klubu AZ-0918 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi İmanov Xəqani
Yusif oğlu
050-310-26-31
Hüseynalılar kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Hüseynalılar kənd klubu AZ-0925 Bərdə rayonu, Hüseynalılar kəndi Orucova Sevinc Elmidar qızı 050-466-72-61
2 Hacılar kənd klubu AZ-0925 Bərdə rayonu, Hacılar kəndi Qaraşov Qaraş Fikrət oğlu 050-544-86-45 3-20-55
3 Qaradırnaq kənd klubu AZ-0925 Bərdə rayonu, Qaradırnaq kəndi Abdullayev Habil Haqverdi oğlu 050-397-38-04 3-02-58
Kətəlparaq kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kətəlparaq kənd klubu AZ-0922 Bərdə rayonu, Kətəlparaq kəndi Nəsibli Natəvan Fəxrəddin qızı 050-738-24-11
2 Qurdlar kənd klubu AZ-0922 Bərdə rayonu, Qurdlar kəndi Məmmədova Elmira Allahverdi qızı - -
Kolayır kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Gülgəzli kənd klubu AZ-0923 Bərdə rayonu, Gülgəzli kəndi Tağıyeva Yaqut Qüdrət qızı 050-552-79-19
1 Mollaəhmədli kənd klubu AZ-0923 Bərdə rayonu, Mollaəhmədli kəndi Qurbanova Zeynəb Oruc qızı 051-950-15-15
Mehdili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mehdili kənd klubu AZ-0929 Bərdə rayonu, Mehdili kəndi Naibova İlhamə
Səməd qızı
- -
2 Xanağalı kənd klubu AZ-0929 Bərdə rayonu, Xanağalı kəndi Quliyeva Almaz
Allahverdi qızı
050-780-44-70 5-93-41
Mehdixanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Cicimli kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Cicimli kəndi Abbasova Sürəyya
Müseyib qızı
9-83-09
2 Mehdixanlı kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Mehdixanlı kəndi

Həsənov Şahin Həsən oğlu

051-537-28-09

3 İkinci Hacallı kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Həsənova Şamay Əli qızı 050-418-65-25
4 Qayalı kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Qayalı kəndi Məmmədova Müşviqə Musa qızı
050-436-40-37
9-82-57
5 Seyidyusifli kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Seyidyusifli kəndi Cümşüdova Nətəvan
Kamran qızı
9-86-96
6 Birinci Hacallı kənd klubu AZ-0928 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Əliyeva Gülbəniz Kamran qızı 9-82-35 
Məmmədli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Məmmədli kənd klubu AZ-0930 Bərdə rayonu, Məmmədli kəndi Tağıyeva Lamiyyə Səməd qızı - -
Mirzəcəfərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qarağacı kənd klubu AZ-0931 Bərdə rayonu, Qarağacı kəndi Hüseynova Ziba Hacıbala qızı - -
Mollalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Ağalı kənd klubu AZ-0934 Bərdə rayonu, Ağalı kəndi Qurbanova Bəyistan
Kamran qızı
050-541-21-89
7-91-94
2 Mollalı 1 saylı kənd klubu AZ-0934 Bərdə rayonu, Mollalı kəndi Teymurova Gülsabah
Alış qızı
7-91-92
3 Mollalı 2 saylı kənd klubu AZ-0934 Bərdə rayonu, Mollalı kəndi Qurbanova Gülyanaq
Allahverdi qızı
7-90-55
4 Məşədiibişli kənd klubu AZ-0934 Bərdə rayonu, Məşədiibişli kəndi Rüstəmova Paklet
Köçəri qızı
7-93-28
Mustafaağalı kənd inzibati ərazi vahidi
1 Mustafaağalı kənd klubu AZ-0935 Bərdə rayonu, Mustafaağalı kəndi İsmayılova Aybəniz Məmməd qızı 9-92-38
2 Boyəhmədli kənd klubu AZ-0935 Bərdə rayonu, Mustafaağalı kəndi Cavadova Hüsniyyə Behbud qızı 9-90-61
Nazırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qaratəpə kənd klubu AZ-0936 Bərdə rayonu, Qaratəpə kəndi Məmmədova Aygül İbrahim qızı 050-743-73-99
Otuzikilər kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Otuzikilər kənd klubu AZ-0937 Bərdə rayonu, Otuzikilər kəndi Qasımova Dilbər
Bilal qızı
051-795-18-21
9-12-98
2 Bayramlı kənd klubu AZ-0937 Bərdə rayonu, Bayramlı kəndi Mikayılova Gülnarə
Vəliyəddin qızı
9-14-62
3 Hacıəhmədli kənd klubu AZ-0937 Bərdə rayonu, Hacıəhmədli kəndi Binnətova Radə
Əhməd qızı
9-11-45
Qaradəmirçi kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qaradəmirçi kənd klubu AZ-0924 Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndi Əliyeva Leyla Surxay qızı 7-13-11
Şatırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Hacallı kənd klubu AZ-0941 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Behbudov Əmir Baxşəli oğlu 050-322-04-09
Şirvanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Şirvanlı kənd klubu AZ-0942 Bərdə rayonu, Şirvanlı kəndi Səfərov Hikmər Arif oğlu 2-12-74
2 Bala Qacar kənd klubu AZ-0942 Bərdə rayonu, Bala Qacar kəndi Kərimova Solmaz
Ələsdan qızı
2-15-18
3 Böyük Qacar kənd klubu AZ-0942 Bərdə rayonu, Böyük Qacar kəndi Mahmudova Həqiqət
Heyyət qızı
2-14-94
4 Dəymədağıldı kənd klubu AZ-0945 Bərdə rayonu, Dəymədağıldı kəndi Kərimova Güllər
Əjdər qızı
2-13-37
5 Qullar kənd klubu AZ-0942 Bərdə rayonu, Qullar kəndi Mehdiyeva Fəridə
Famil qızı
- -
6 Xanxanımlı kənd klubu AZ-0942 Bərdə rayonu, Xanxanımlı kəndi Əsədov Səyyaf
Lətif oğlu
051-969-75-47
Təhlə kənd inzibati ərazi vahidi dairəsi
1 Təhlə kənd klubu AZ-0927 Bərdə rayonu, Təhlə kəndi Məmmədov Amil Süleyman oğlu 050-502-20-79
Xanərəb kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Xanərəb kənd klubu AZ-0920 Bərdə rayonu, Xanərəb kəndi Əlişova Şəlalə Eldar qızı - -
 
         
Yeni Əyricə kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Yeni Əyricə kənd klubu AZ-0915 Bərdə rayonu, Yeni Əyricə kəndi Məmmədova Samirə
Mülayim qızı
3-50-92
2 Kərimbəyli kənd klubu AZ-0915 Bərdə rayonu, Kərimbəyli kəndi Xəlilova Roza
Xəlil qızı
3-53-80
3 Mirzalıbəyli kənd klubu AZ-0933 Bərdə rayonu, Mirzalıbəyli kəndi Əliyeva Arzu
Məhəmməd qızı
055-902-71-94
3-81-71
4 Qaraməmmədli kənd klubu AZ-0915 Bərdə rayonu, Qaraməmmədli kəndi Əliyev Əkrəm
Bəylər oğlu
050-349-40-86 5-80-79

 BƏRDƏ RAYONU KİTABXANALARI HAQQINDA MƏLUMAT

S/S Kitabxananın adı Ünvanı Direktorun soyadı, adı və atasının adı İş telefonu
Bərdə şəhər inzibati ərazi dairəsi
1 Mərkəzi kitabxana AZ-0900 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov küç. 4 Mirzəyeva Havva Ömər qızı 5-29-01 050-356-95-09
2 1 saylı kitabxana AZ-0900 Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr. 2 Vəliyeva Mənsurə Ağahəsən qızı 070-626-41-41 5-41-41
3 2 saylı kitabxana AZ-0901 Bərdə şəhəri, C.Məmmədquluzadə küç. 2 Məmmədova Xədicə Əkbər qızı 050-501-74-24 5-37-16
4 3 saylı kitabxana AZ-0900 Bərdə şəhəri, S.Vurğun küç. 4 Ağayeva Aybəniz Məhəmməd qızı  
5 4 saylı kitabxana AZ-0900 Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr. 86 Məhərrəmova Bulqeyis Ənvər qızı  
Alpoud kənd inzibati ərazi dairəsi
1 52 saylı Alpoud kənd kitabxanası AZ-0911 Bərdə rayonu, Alpoud kəndi Cəfərova Leyla Telman qızı
051-891-43-07
7-23-02
Böyük Göyüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi
1 28 saylı Böyük Göyüşlü kənd kitabxanası AZ-0913 Bərdə rayonu, Böyük Göyüşlü kəndi Məmmədova Yeganə Behbud qızı 9-92-57
Əmirli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 38 saylı Əmirli kənd kitabxanası AZ-0940 Bərdə rayonu, Əmirli kəndi Süleymanova Şəhla Səfər qızı 3-72-30
Güloğlular kənd inzibati ərazi dairəsi
1 53 saylı Şorəlli kənd kitabxanası AZ-0917 Bərdə rayonu, Şorəlli kəndi Qocayeva Təranə Yaqub qızı 5-55-54
Hacallı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 31 saylı Hacallı kənd kitabxanası AZ-0918 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Əhmədova Səadət Əli qızı 050-459-25-65
Həsənqaya kənd inzibati ərazi dairəsi
1 9 saylı Həsənqaya kənd kitabxanası AZ-0919 Bərdə rayonu, Qəhrəmanlı kəndi Meydanova Nailə Qurban qızı 7-32-01
2 10 saylı Həsənqaya kənd kitabxanası AZ-0919 Bərdə rayonu, Qəhrəmanlı kəndi Cəmilova Reyhan Musa qızı 051-746-07-55
Hüseynalılar kənd inzibati ərazi dairəsi
1 49 saylı Qaradırnaq kənd kitabxanası AZ-0925 Bərdə rayonu, Qaradırnaq kəndi Süleymanova Gülbəniz Dilən qızı 3-22-55
Kələntərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 44 saylı Kələntərli kənd kitabxanası AZ-0921 Bərdə rayonu, Kələntərli kəndi Həsənova Natəvan Fazil qızı 9-64-36
2 56 saylı Alaçadırlı kənd kitabxanası AZ-0921 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi Abbasova Sevda İlqar qızı  
3 46 saylı Əliyanlı kənd kitabxanası AZ-0921 Bərdə rayonu, Əilyanlı kəndi İbişova Göyçək Lətif qızı 2-13-87
Kətəlparaq kənd inzibati ərazi dairəsi
1 36 saylı Kətəlparaq kənd kitabxanası AZ-0922 Bərdə rayonu, Kətəlparaq kəndi Əliyeva Minarə Cəfər qızı 7-02-00
2 37 saylı Piyadalar kənd kitabxanası AZ-0922 Bərdə rayonu, Piyadalar kəndi Quliyeva Gülayə Əyyub qızı  
Kolayır kənd inzibati ərazi dairəsi
1 26 saylı Kolayır kənd kitabxanası AZ-0923 Bərdə rayonu, Kolayır kəndi Əliyeva Elza Həsən qızı
5-52-71
050-332-75-38
Lənbəran kənd inzibati ərazi dairəsi
1 51 saylı Lənbəran kənd kitabxanası AZ-0927 Bərdə rayonu, Lənbəran kəndi Əfəndiyeva Pəri Məhiş qızı  
Mehdili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 32 saylı Xanağalı kənd kitabxanası AZ-0929 Bərdə rayonu, Xanağalı kəndi İbrahimova Əsmət Kərim qızı 050-561-62-56
Mehdixanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 7 saylı Mehdixanlı kənd kitabxanası AZ-0928 Bərdə rayonu, Mehdixanlı kəndi Qarayeva Tamella Lətif qızı 9-83-21
2 8 saylı Cicimli kənd kitabxanası AZ-0928 Bərdə rayonu, Cicimli kəndi Mahmudova Rüxsarə Hafis qızı 9-83-02
Məmmədli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 22 saylı Məmmədli kənd kitabxanası AZ-0930 Bərdə rayonu, Məmmədli kəndi Qılıncova Səmayə Hüseyn qızı 050-680-75-41
Mirzəcəfərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 27 saylı Mirzəcəfərli kənd kitabxanası AZ-0931 Bərdə rayonu, Mirzəcəfərli kəndi Əmirova Kübra Xasay qızı  
Mirzəxan-Qaraqoyunlu kənd inzibati ərazi dairəsi
1 15 saylı Mirzəxan kənd kitabxanası AZ-0932 Bərdə rayonu, Mirzəxan kəndi Məmişova Aygün Dəmirçi qızı 7-73-00
2 16 saylı Türkmən kənd kitabxanası AZ-0932 Bərdə rayonu, Türkmən kəndi Əliyeva Arzu Teyyub qızı 5-67-44
Mustafaağalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 48 saylı Mustafaağalı kənd kitabxanası AZ-0935 Bərdə rayonu, Mustafaağalı kəndi Məmmədova Şəfiqə Rüstəm qızı 9-92-57
Mollalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 18 saylı Mollalı kənd kitabxanası AZ-0934 Bərdə rayonu, Mollalı kəndi Qurbanova Qəndab Kamran qızı
7-92-89
051-993-02-82
Nazırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 20 saylı Nazırlı kənd kitabxanası AZ-0936 Bərdə rayonu, Nazırlı kəndi Salahova Yemən Muxtar qızı 6-42-69
Otuzikilər kənd inzibati ərazi dairəsi
1 29 saylı Otuzikilər kənd kitabxanası AZ-0937 Bərdə rayonu, Otuzikilər kəndi Orucova Pərvanə İsmayıl qızı 9-12-76
Qaradəmirçi kənd inzibati ərazi dairəsi
1 5 saylı Qaradəmirçi kənd kitabxanası AZ-0924 Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndi Abbasova Arzu Oqtay qızı 7-12-26
2 6 saylı Lək kənd kitabxanası AZ-0924 Məmmədova Zərifə Şamı qızı  
Samux kənd inzibati ərazi dairəsi
1 43 saylı Samux kənd kitabxanası AZ-0938 Bərdə rayonu, Samux kəndi Salmanova Sevinc Cəmil qızı
7-53-93
050-420-61-43
Şahvəlilər kənd inzibati ərazi dairəsi
1 39 saylı Şahvəlilər kənd kitabxanası AZ-0939 Bərdə rayonu, Şahvəlilər kəndi İsgəndərova Aynur Rəsul qızı
3-90-53
051-950-15-10
Şatırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 42 saylı Şatırlı kənd kitabxanası AZ-0941 Bərdə rayonu, Şatırlı kəndi Quliyeva Nəzakət Əli qızı  
Şirvanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 11 saylı Şirvanlı kənd kitabxanası AZ-0942 Bərdə rayonu, Şirvanlı kəndi Məmmədova Nəzakət Tapdıq qızı 2-10-01
2 12 saylı Dəymədağıldı kənd kitabxanası AZ-0945 Bərdə rayonu, Dəymədağıldı kəndi Qarayeva Sədaqət İbrahim qızı
2-13-80
051-536-50-10
3 13 saylı Hüseynbəyli kənd kitabxanası AZ-0942 Bərdə rayonu, Hüseynbəyli kəndi Şəfiyeva Lətafət Qədir qızı
7-25-94
050-789-25-82
4 14 saylı Uğurbəyli kənd kitabxanası AZ-0942 Bərdə rayonu, Uğurbəyli kəndi Hüseynova Şövkət Namaz qızı 2-10-17
Xanərəb kənd inzibati ərazi dairəsi
1 47 saylı Xanərəb kənd kitabxanası AZ-0920 Bərdə rayonu, Xanərəb kəndi İbadova Şəfiqə Bayram qızı 3-80-49
Xəsili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 50 saylı Xəsili kənd kitabxanası AZ-0901 Bərdə rayonu, Xəsili kəndi Eyvazova Gülbəs Bilal qızı 3-12-33
Yeni Daşkənd kənd inzibati ərazi vahidi
1 41 saylı Yeni Daşkənd kənd kitabxanası AZ-0943 Bərdə rayonu, Yeni Daşkənd kəndi Kərimova Solmaz Qəşəm qızı 7-83-60
Yeni Əyricə kənd inzibati ərazi dairəsi
1 23 saylı Yeni Əyricə kənd kitabxanası AZ-0915 Bərdə rayonu, Yeni Əyricə kəndi Hüseynova Həqiqət Mahmud qızı 3-51-55
2 24 saylı Kərimbəyli kənd kitabxanası AZ-0915 Bərdə rayonu, Kərimbəyli kəndi Xəlilova Şövkət Xəlil qızı 3-53-80
3 25 saylı Qaraməmmədli kənd kitabxanası AZ-0915 Bərdə rayonu, Qaraməmmədli kəndi Həsənova Münəvvər Kərim qızı 5-80-79
Zümürxan inzibati ərazi dairəsi
1 40 saylı İmamqulubəyli kənd kitabxanası AZ-0944 Bərdə rayonu, İmamqulubəyli kəndi Əliyeva Ədibə Halay qızı 6-00-56

 

Keçidlər