Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Səhiyyə

S/S Səhiyyə müəssisəsinin adı Ünvanı Baş həkimin soyadı, adı və atasının adı İş telefonu
Bərdə şəhər inzibati ərazi vahidi
1 Rayon Mərkəzi xəstəxanası AZ-0901 Bərdə şəhəri, N.Nərinaov 2 Məmmədov Vüsal Məmməd oğlu 5-30-90 051-495-02-07
2 Şəhər
poliklinikası
AZ-0901 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov 13   5-35-80 
3 Ağciyər xəstəlikləri
xəstəxanası
AZ-0900 Bərdə şəhəri, M.Ə.Sabir 56 Süleymanova Rəna Süleyman qızı 5-14-05 070-966-52-77
4 Uşaq xəstəxanası AZ-0901 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov 2   5-48-81 
5 Uşaq poliklinikası AZ-0901 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov 2 - 5-31-94 
6 Doğum evi AZ-0901 Bərdə şəhəri, N.Nərinaov 2 Quliyeva Tünzalə Nadir qızı 5-05-63 050-533-13-98
7 Gigiyena və epidemiologiya mərkəzi Bərdə şəhəri, s.Vurğun 83 Mustafayev Fazil Qardaşxan oğlu 5-18-33 055-999-78-89
8 Müalicə Diaqnostika Mərkəzi AZ-0904 Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi 6   5-16-00 
9 Məhkəmə Tibbi Ekspertiza, Patoloji Anatomiya Bərdə rayonlararası zona mərkəzi AZ-0901 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov 13 Bağırov İlyas Məhəmməd oğlu 5-18-59 050-447-41-54
Alpoud kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Alpoud kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0911 Bərdə rayonu, Alpoud kəndi Əliyeva Mətanət Aydın qızı 7-23-34 050-670-78-68
2 Qarayusifli kənd həkim məntəqəsi AZ-0911 Bərdə rayonu, Qarayusifli kəndi Babayeva Könül
Əkrəm qızı
      -         055-319-64-96
3 Tumaslı kənd həkim məntəqəsi AZ-0911 Bərdə rayonu, Tumaslı kəndi Rüstəmova Rübabə 050-858-92-38
Bəcirəvan kənd inzibati ərazi vahidi
1 Bəcirəvan kənd tibb məntəqəsi AZ-0927 Bərdə rayonu, Bəcirəvan kəndi Məmmədova Nərgiz Ələmdar qızı 050-342-67-16
Böyük Göyüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Böyük Göyüşlü kənd həkim məntəqəsi AZ-0913 Bərdə rayonu, Böyük Göyüşlü kəndi Balayeva Saray Kamandar qızı 050-565-00-16
2 Bala Göyüşlü kənd tibb məntəqəsi AZ-0913 Bərdə rayonu, Bala Göyüşlü kəndi Abdullayeva Südabə Camal qızı 7-45-47
Çələbilər kənd inzibati ərazi vahidi
1 Çələbilər kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0930 Bərdə rayonu, Çələbilər kəndi Behbudova Sahibə 050-447-70-17
Əmirli kənd inzibati ərazi vahidi
1 Əmirli kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0940 Bərdə rayonu, Əmirli kəndi Hüseynova Bəsti Həsən qızı 3-72-09 050-744-71-87
Güloğlular kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Güloğlular kənd həkim məntəqəsi AZ-0917 Bərdə rayonu, Güloğlular kəndi Bəhmənova Zeynəb Məhəmməd qızı 050-794-37-72
2 Gərənə kənd həkim məntəqəsi AZ-0916 Bərdə rayonu, Gərənə kəndi Abdullayeva Yeganə Zakir qızı  050-424-25-38
3 Cəyirli kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0917 Bərdə rayonu,
Cəyirli kəndi
Hüseynova Rübabə Məcdun qızı 050-713-31-22
4 Ərəblər kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0917 Bərdə rayonu, Ərəblər kəndi - -
5 Divanlı kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0917 Bərdə rayonu, Divanlı kəndi Hüseynova Günay 050-353-54-77
6 Qaraqoyunlu kənd tibb məntəqəsi AZ-0917 Bərdə rayonu, Qaraqoyunlu kəndi Əmiraslanova Lətafət Ağalar qızı 3-31-28  050-841-64-03
7 Şorəlli kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0903 Bərdə rayonu, Şorəlli kəndi Hüseynova Gülnar Qəzənfər qızı 050-794-37-72
Hacallı kənd inzibati ərazi vahidi
1 Hacallı kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0918 Bərdə rayonu, Hacallı kəndi Əliyeva Mahirə Cəmil qızı 050-686-85-49
Həsənqaya kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Balabəyli kənd sahə xəstəxanası AZ-0919 Bərdə rayonu, Həsənqaya kəndi Əhmədova Yeganə Bəylər qızı 051-946-33-65
2 Qəhrəmanlı
kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0919 Bərdə rayonu, Qəhrəmanlı kəndi - -
3 Saatlı kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0919 Bərdə rayonu, Saatlı kəndi - -
Hüseynalılar kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qaradırnaq kənd həkim məntəqəsi AZ-0925 Bərdə rayonu, Qaradırnaq kəndi Alıyeva Mətanət Göyüş qızı 050-336-05-56
2 Hacılar kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0925 Bərdə rayonu, Hacılar kəndi Alıyeva Nazibə Yaqub qızı 050-610-23-57
3 Arabaçılar kənd tibb məntəqəsi AZ-0925 Bərdə rayonu, Arabaçılar kəndi Seyidova Vüsalə Mustafa qızı 3-21-56  050-429-90-91
Kələntərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kələntərli kənd həkim məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Kələntərli kəndi Abbasova Sədaqət 050-508-54-65
2 Alaçadırlı kənd həkim məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi Nəcəfquluyeva Xəyalə 050-602-06-16
3 Darğalar kənd tibb məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Darğalar kəndi - -
4 Əliyanlı kənd tibb məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Əliyanlı kəndi Bəhman Günay 5-02-87  051-792-10-61
5 Körpüsındıran kənd tibb məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Körpüsındıran kəndi Məmmədova Tərgül Ənvər qızı 051-721-75-72
6 Muğanlı kənd tibb məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Muğanlı kəndi Məmmədova Ülkər Ənvər qızı 070-975-52-64
7 Qasımbəyli kənd tibb məntəqəsi AZ-0921 Bərdə rayonu, Qasımbəyli kəndi Aslanova Şəfiqə Abbas qızı 051-586-56-96
Kətəlparaq kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kətəlparaq kənd həkim məntəqəsi AZ-0922 Bərdə rayonu, Kətəlparaq kəndi Abdullayev Tünzalə Məhərrəm 050-575-66-67
2 Piyadalar kənd tibb məntəqəsi AZ-0922 Bərdə rayonu, Piyadalar kəndi - -
Kolayır kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Kolayır kənd sahə
xəstəxanası
AZ-0923 Bərdə rayonu, Kolayır kəndi Mustafayeva Qətibə Məcnun qızı 050-591-19-44
2 Gülgəzli kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0923 Bərdə rayonu, Gülgəzli kəndi - -
3 Mollaisalar kənd tibb məntəqəsi AZ-0923 Bərdə rayonu, Mollaisalar kəndi Şükürova Fatma Əli qızı 050-573-34-20
Lənbəran kənd inzibati ərazi vahidi
1 Lənbəran kənd sahə xəstəxanası AZ-0927 Bərdə rayonu, Lənbəran kəndi Əsədova Xalidə Talış qızı 051-801-89-87
Mehdili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mehdili kənd tibb məntəqəsi AZ-0929 Bərdə rayonu, Mehdili kəndi Şəmilova Göyçək Əli qızı 050-352-64-41
2 Xanağalı kənd tibb məntəqəsi AZ-0929 Bərdə rayonu, Xanağalı kəndi Piriyeva Rəna Savalan qızı 050-491-28-08
Mehdixanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mehdixanlı kənd həkim məntəqəsi AZ-0928 Bərdə rayonu, Mehdixanlı kəndi Məmmədova Aybəniz Əkbər qızı 9-82-90 050-416-94-53
Məmmədli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Məmmədli kənd həkim məntəqəsi AZ-0930 Bərdə rayonu, Məmmədli kəndi Nəbiyeva Rəxşəndə Əli oğlu 050-401-15-44
Mirzəcəfərli kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mirzəcəfərli kənd sahə xəstəxanası AZ-0931 Bərdə rayonu, Mirzəcəfərli kəndi Manafova Xəyalə Manaf qızı 050-550-77-91
2 Mollagüllər kənd tibb məntəqəsi AZ-0931 Bərdə rayonu, Mollagüllər kəndi Orucova Şəfa Əşrəf qızı 050-359-01-76
3 Qarağacı kənd tibb məntəqəsi AZ-0931 Bərdə rayonu, Qarağacı kəndi Əsədova Gülbəstə Əkbər qızı 9-51-72  051-392-82-10
Mirzəxan-Qaraqoyunlu kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mirzəxan kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0932 Bərdə rayonu, Mirzəxan kəndi Həsənova Könül Cəlil qızı 050-371-13-95
2 Hacıbəyli kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0932 Bərdə rayonu, Hacıbəyli kəndi Muradova Qızbəst Bəylər qızı 050-534-85-28
3 Köbər kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0932 Bərdə rayonu,
Köbər kəndi
Yusibova Gültəkin Bəhmən qızı 7-74-51  050-511-78-51
4 Cumalar kənd tibb məntəqəsi AZ-0932 Bərdə rayonu, Cumalar kəndi Hacıyeva Bəsdi Məhəmməd qızı 051-532-03-62
5 Türkmən kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0932 Bərdə rayonu, Türkmən kəndi Əliyeva Nazilə Məhərrəm qızı 050-365-99-51
Mustafaağalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mustafaağalı kənd həkim məntəqəsi AZ-0935 Bərdə rayonu, Mustafaağalı kəndi Mustafayeva Firdə Həmid qızı 050-310-03-68
Mollalı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Mollalı kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0934 Bərdə rayonu, Mollalı kəndi Bağırova Səmayə Firdovsi qızı 050-497-29-17
2 Məşədiibişli kənd tibb məntəqəsi Bərdə rayonu, Məşədiibişli kəndi Hacıyeva Səidə Hacı qızı 051-835-83-18
Nazırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Nazırlı kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0936 Bərdə rayonu, Nazırlı kəndi Qasımova Xatirə Manaf qızı 050-510-32-40
2 Nazırlı kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0936 Bərdə rayonu, Nazırlı kəndi Hüseynova İradə Məhəmmədli qızı 070-513-08-68
3 Qaratəpə kənd tibb məntəqəsi AZ-0936 Bərdə rayonu, Qaratəpə kəndi Bəndəliyeva Xalidə Cəlil qızı 050-683-63-25
Otuzikilər kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Otuzikilər kənd həkim məntəqəsi AZ-0937 Bərdə rayonu, Otuzikilər kəndi Mustafayeva Məhbubə Allahverdi qızı 051-309-50-06
2 Vəliuşağı kənd tibb məntəqəsi AZ-0937 Bərdə rayonu, Vəliuşağı kəndi Quliyeva Şəhla Süleyman qızı 050-435-11-66
Qaradəmirçi kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Qaradəmirçi kənd həkim məntəqəsi AZ-0924 Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndi Şadlinskaya İradə Yunis qızı 051-856-81-41
2 Qazıqurdalı kənd həkim məntəqəsi AZ-0924 Bərdə rayonu, Qazıqurdalı kəndi Rəhimova Fəridə Fərman qızı             7-12-41               051-753-20-13
3 Lək kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0924 Bərdə rayonu, Lək kəndi Ələsgərova Bəsti Sərdar qızı 050-367-38-69
4 Qaradəmirçi kənd tibb məntəqəsi AZ-0924 Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndi Quliyeva Maral Nüsrəddin qızı 050-679-14-83
Samux kənd inzibati ərazi vahidi
1 Samux kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0938 Bərdə rayonu, Samux kəndi Əliyeva Sərfinaz Alı qızı 050-684-47-64
Soğanverdilər kənd inzibati ərazi vahidi
1 Soğanverdilər kənd həkim məntəqəsi AZ-0939 Bərdə rayonu, Soğanverdilər kəndi Babayev Şirastan İbrahim oğlu 050-575-47-52
Şahvəlilər kənd inzibati ərazi vahidi
1 Şahvəlilər kənd tibb
məntəqəsi
AZ-0939 Bərdə rayonu, Şahvəlilər kəndi Zamanova Könül Ələsgər qızı 050-311-77-60
Şatırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Şatırlı kənd tibb məntəqəsi AZ-0941 Bərdə rayonu, Şatırlı kəndi Baxşəliyeva Kifayət Əhməd qızı 051-986-33-24
2 Kürdborakı kənd həkim məntəqəsi AZ-0941 Bərdə rayonu, Kürdborakı kəndi Mahmudova Əsmət Bəhmən qızı 9-40-07 051-986-33-24
3 Hacılı kənd tibb məntəqəsi AZ-0941 Bərdə rayonu,
Hacılı kəndi
- -
4 Qazaxlar kənd tibb məntəqəsi AZ-0941 Bərdə rayonu, Qazaxlar kəndi Əsgərova Rüxsarə Əli qızı 050-418-31-27  051-769-69-73
Şirvanlı kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Şirvanlı kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0942 Bərdə rayonu, Şirvanlı kəndi Quliyeva Xuraman Tuğay qızı 050-534-65-35 5-63-45
2 Uğurbəyli kənd həkim məntəqəsi AZ-0942 Bərdə rayonu, Uğurbəyli kəndi Əliyeva Vəfa Şamil qızı 2-14-76  050-339-71-34
3 Bala Qacar kənd tibb məntəqəsi AZ-0942 Bərdə rayonu, Bala Qacar kəndi Şirinova Gülnarə Polad qızı 070-348-96-80
4 Dəymədağıldı kənd tibb məntəqəsi AZ-0942 Bərdə rayonu, Dəymədağıldı kəndi Vəliyeva Natavan 2-13-04 050-346-60-62
5 Hüseynbəyli kənd tibb məntəqəsi AZ-0942 Bərdə rayonu, Hüseynbəyli kəndi Əsgərova Nəzakət Səməd qızı 051-961-87-38
6 Xanxanımlı kənd tibb məntəqəsi AZ-0942 Bərdə rayonu, Xanxanımlı kəndi -
Xanərəb kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Xanərəb kənd həkim məntəqəsi AZ-0920 Bərdə rayonu, Xanərəb kəndi İsmayılova Nəcibə Xanlar qızı 050-392-59-47
Xəsili kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Xəsili kənd həkim
məntəqəsi
AZ-0901 Bərdə rayonu, Xəsili kəndi Şirinova Arzu İnqilab qızı 050-691-91-68
2 Qazaxlar kənd tibb məntəqəsi AZ-0901 Bərdə rayonu, Qazaxlar kəndi Qasımova Fazilə Kazım qızı 051-856-09-58
Yeni Daşkənd kənd inzibati ərazi vahidi
1 Yeni Daşkənd kənd həkim məntəqəsi AZ-0943 Bərdə rayonu,
Yeni Daşkənd kəndi
Məmmədova Sona Məhər qızı 070-955-52-56
Yeni Əyricə kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Əyricə kənd sahə
xəstəxanası
AZ-0915 Bərdə rayonu, Əyricə kəndi Məmmədov Hüseyn Musa oğlu 3-52-19 050-373-53-85
2 Mirzalıbəyli kənd tibb məntəqəsi AZ-0933 Bərdə rayonu, Mirzalıbəyli kəndi Əzimova Gülnarə Süleyman qızı 050-747-51-67
3 Nəcəfqulubəyli kənd tibb məntəqəsi AZ-0915 Bərdə rayonu, Nəcəfqulubəyli kəndi Vəliyeva Gültac Nizami 051-555-74-16
Zümürxan kənd inzibati ərazi dairəsi
1 Zümürxan kənd həkim məntəqəsi AZ-0944 Bərdə rayonu, Zümürxan kəndi Qarayeva Şəhla
İsa qızı
070-635-02-36
2 İmamqulubəyli kənd tibb məntəqəsi AZ-0944 Bərdə rayonu, İmamqulubəyli kəndi Əhmədov Fəxrəddin Əşrəf oğlu 050-720-03-54

 

Keçidlər